SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 1 - THÁNG 9/2021

     Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường, tổ chuyên môn lớp 1 tổ chức thực hiện buổi sinh hoạt chuyên môn đầu tiên của năm học 2021 - 2022 với hai nội dung : Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch môn học theo CV số : 2345/BGDĐT-GDTH và Quy định hồ sơ chuyên môn. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, mạnh dạn nêu những băn khoăn buổi sinh hoạt chuyên môn đã thành công tốt đẹp, mọi băn khoăn được giải đáp.

 

     Mặc dù năm học 2021 - 2022 còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sáng suốt của BGH nhà trường cùng với sự tâm huyết, lòng nhiệt tình, tôi tin rằng tổ 1 sẽ gặt hái được kết quả cao trong năm học này. Chúc trường chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học!

                                                                                                            CTV : Trần Thị Hằng

Bài viết liên quan