TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NGỌC TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM PCR COVID -19 CHO TOÀN THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐỂ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

    Sáng ngày 03/9/2021, Trường Tiểu học Việt Ngọc đã tổ chức xét nghiệm PCR Covid - 19 cho toàn thể CBGVNV nhà trường nhằm đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, đồng thời chuẩn bị điều kiện tốt nhất để bước vào năm học mới 2021 - 2022.

Người viết: Nguyễn Thị Ngân

Bài viết liên quan